Panie, spraw, abym zawsze pragnął więcej niż zdołam osiągnąć.
Ocena zachowania
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Projekt EFS

logo1

logo2„Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”

Zapytania ofertowe

Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji

Informacje o projekcie

WYCIECZKI

Wycieczka do Muzeum Historii Komputerów

Wycieczka na Uniwersytet Śląski

e-Dziennik

synergia.png

BIP

Gimplus

gimplus logo

Rozkład dzwonków

  1

   800 - 845

  2

   850 - 935

  3

   940 - 1025

  4

   1030 - 1115

  5

   1125 - 1210

  6

   1225 - 1310

  7

   1315 - 1400

  8

   14 05 -14 50

Biblioteka

Świetlica

 

gimrek

Kalendarz

Dzisiaj jest
Poniedziałek
11 grudnia 2017
Imieniny obchodzą
Damazy, Daniela, Julia, Stefan, Waldemar, Wojmir

Galeria.

Galeria zdjęć

Bezpiecznie w Internecie

Dziecko w sieci

Dopalaczom mówimy: NIE!

Kto jest on-line?

Naszą witrynę przegląda teraz 75 gości 

Statystyki

Odsłon : 861727

BEZPIECZNY STOK

bezpiecznystok


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Ocena zachowania PDF Drukuj Email
Wpisał A. Ł.   
Niedziela, 25 Maja 2008 00:59

Jak oceniamy zachowanie ucznia?

1. W ocenie bieżącego zachowania ucznia stosuje się punkty dodatnie i ujemne.
2. Każdy uczeń otrzymuje na semestr pulę 100 punktów, od której odejmuje się punkty za zachowania sprzeczne z obowiązującymi zasadami lub dodaje punkty za godne reprezentowanie szkoły. 3. Punkty są odejmowane :
a. za uchybienia w kulturze osobistej, drobne przewinienia szkolne i zaniedbania odejmuje się po 1 punkcie;
b. za poważniejsze przewinienia i zaniedbania oraz za incydentalne cięższe przewinienia odejmuje się od 2 do 10 punktów ;
c. za powtarzające się przewinienia z punktu 3b oraz poważniejsze wykroczenia przeciwko zasadom współżycia społecznego odejmuje się od 5 do 30 punktów (np. sfałszowanie dokumentu, bójki, palenie papierosów, wagary, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających, drobne kradzieże, celowe zniszczenia, wandalizm, zatajenie przed rodzicami informacji od nauczyciela, kłamstwa, wulgarne i chamskie zachowanie itp.) Punkty odejmuje się po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.
4. Poważne wykroczenia (np. nagminne wagary, kradzieże, pobicia, zastraszanie, wymuszanie, handel narkotykami i innymi substancjami odurzającymi , wybryki chuligańskie, wykroczenia poza szkołą ścigane przez policję itp.) kwalifikują ucznia, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, do oceny nagannej. W tym wypadku konieczna jest konsultacja z pedagogiem.
5. Punkty są dodawane za godne reprezentowanie szkoły poprzez stosowną do sytuacji postawę i wygląd.
6. Szczegółowa punktacja oceny zachowania ucznia znajduje się w załączniku do WSO
7. Punkty dodatnie i ujemne odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym z podpisem nauczyciela
8. Nauczyciel informuje ucznia o sumie uzyskanych punktów dodatnich i ujemnych.
9. Za niewłaściwe zachowanie uczeń karany jest wyłącznie oceną z zachowania - za jedno przewinienie może być ukarany jednym rodzajem kary.
10. Wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami przekazuje pisemną informację o sumie punktów dodatnich i ujemnych ucznia.


Podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej jest wynikająca z regulaminu punktacja.
1) ocenę wzorową - może otrzymać uczeń, który uzyskał powyżej 140 pkt. oraz nie stracił więcej niż 5 % końcowej liczby punktów. Uczeń, którego postawa i zachowanie stanowią wzór do naśladowania.
2) ocenę bardzo dobrą - może otrzymać uczeń, który uzyskał 120 - 139 pkt., nie stracił więcej niż 10 % końcowej liczby pkt. Uczeń, który bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i wykazuje się wysoką kulturą osobistą.
3) ocenę dobrą - może uzyskać uczeń, który uzyskał 100 - 119 pkt. i dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz respektuje zasady współżycia społecznego
4) ocenę poprawną - może otrzymać uczeń, który uzyskał 51- 99 pkt. i respektuje zasady współżycia społecznego
5) ocenę nieodpowiednią - może otrzymać uczeń, który uzyskał 1 - 50 pkt. i łamie zasady współżycia społecznego.
6) ocenę naganną - otrzymuje uczeń, którego bilans punktów jest ujemny i/lub popełnił poważne wykroczenia przeciwko zasadom współżycia społecznego i regulaminom szkolnym Ostateczna ocena zachowania uwzględnia:
1) końcową punktację wynikającą z regulaminu;
2) ocenę wychowawcy;
3) ocenę nauczycieli; 4) ocenę klasy / samorządu klasowego;
5) samoocenę ucznia