Przeludnienie świata doprowadziło do tego, że w jednym człowieku żyje wielu ludzi.
Ocena zachowania
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Projekt EFS

logo1

logo2„Moja szkoła Gimnazjum im. C. Miłosza w Mierzęcicach moją szansą”

Zapytania ofertowe

Rekrutacja do projektu

Regulamin rekrutacji

Informacje o projekcie

WYCIECZKI

Wycieczka do Muzeum Historii Komputerów

Wycieczka na Uniwersytet Śląski

e-Dziennik

synergia.png

BIP

Gimplus

gimplus logo

Rozkład dzwonków

  1

   800 - 845

  2

   850 - 935

  3

   940 - 1025

  4

   1030 - 1115

  5

   1125 - 1210

  6

   1225 - 1310

  7

   1315 - 1400

  8

   14 05 -14 50

Biblioteka

Świetlica

 

gimrek

Kalendarz

Dzisiaj jest
Niedziela
22 kwietnia 2018
Imieniny obchodzą
Heliodor, Kajus, Leonia, Leonid, Łukasz, Soter, Strzeżymir, Teodor

Galeria.

Galeria zdjęć

Bezpiecznie w Internecie

Dziecko w sieci

Dopalaczom mówimy: NIE!

Kto jest on-line?

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

Statystyki

Odsłon : 990363

BEZPIECZNY STOK

bezpiecznystok


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Ocena zachowania PDF Drukuj Email
Wpisał A. Ł.   
Niedziela, 25 Maja 2008 00:59

Jak oceniamy zachowanie ucznia?

1. W ocenie bieżącego zachowania ucznia stosuje się punkty dodatnie i ujemne.
2. Każdy uczeń otrzymuje na semestr pulę 100 punktów, od której odejmuje się punkty za zachowania sprzeczne z obowiązującymi zasadami lub dodaje punkty za godne reprezentowanie szkoły. 3. Punkty są odejmowane :
a. za uchybienia w kulturze osobistej, drobne przewinienia szkolne i zaniedbania odejmuje się po 1 punkcie;
b. za poważniejsze przewinienia i zaniedbania oraz za incydentalne cięższe przewinienia odejmuje się od 2 do 10 punktów ;
c. za powtarzające się przewinienia z punktu 3b oraz poważniejsze wykroczenia przeciwko zasadom współżycia społecznego odejmuje się od 5 do 30 punktów (np. sfałszowanie dokumentu, bójki, palenie papierosów, wagary, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających, drobne kradzieże, celowe zniszczenia, wandalizm, zatajenie przed rodzicami informacji od nauczyciela, kłamstwa, wulgarne i chamskie zachowanie itp.) Punkty odejmuje się po konsultacji z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.
4. Poważne wykroczenia (np. nagminne wagary, kradzieże, pobicia, zastraszanie, wymuszanie, handel narkotykami i innymi substancjami odurzającymi , wybryki chuligańskie, wykroczenia poza szkołą ścigane przez policję itp.) kwalifikują ucznia, niezależnie od liczby uzyskanych punktów, do oceny nagannej. W tym wypadku konieczna jest konsultacja z pedagogiem.
5. Punkty są dodawane za godne reprezentowanie szkoły poprzez stosowną do sytuacji postawę i wygląd.
6. Szczegółowa punktacja oceny zachowania ucznia znajduje się w załączniku do WSO
7. Punkty dodatnie i ujemne odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym z podpisem nauczyciela
8. Nauczyciel informuje ucznia o sumie uzyskanych punktów dodatnich i ujemnych.
9. Za niewłaściwe zachowanie uczeń karany jest wyłącznie oceną z zachowania - za jedno przewinienie może być ukarany jednym rodzajem kary.
10. Wychowawca klasy na zebraniu z rodzicami przekazuje pisemną informację o sumie punktów dodatnich i ujemnych ucznia.


Podstawą do wystawienia oceny semestralnej lub rocznej jest wynikająca z regulaminu punktacja.
1) ocenę wzorową - może otrzymać uczeń, który uzyskał powyżej 140 pkt. oraz nie stracił więcej niż 5 % końcowej liczby punktów. Uczeń, którego postawa i zachowanie stanowią wzór do naśladowania.
2) ocenę bardzo dobrą - może otrzymać uczeń, który uzyskał 120 - 139 pkt., nie stracił więcej niż 10 % końcowej liczby pkt. Uczeń, który bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków i wykazuje się wysoką kulturą osobistą.
3) ocenę dobrą - może uzyskać uczeń, który uzyskał 100 - 119 pkt. i dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz respektuje zasady współżycia społecznego
4) ocenę poprawną - może otrzymać uczeń, który uzyskał 51- 99 pkt. i respektuje zasady współżycia społecznego
5) ocenę nieodpowiednią - może otrzymać uczeń, który uzyskał 1 - 50 pkt. i łamie zasady współżycia społecznego.
6) ocenę naganną - otrzymuje uczeń, którego bilans punktów jest ujemny i/lub popełnił poważne wykroczenia przeciwko zasadom współżycia społecznego i regulaminom szkolnym Ostateczna ocena zachowania uwzględnia:
1) końcową punktację wynikającą z regulaminu;
2) ocenę wychowawcy;
3) ocenę nauczycieli; 4) ocenę klasy / samorządu klasowego;
5) samoocenę ucznia